۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Monday, 22 April , 2024

خدا را شکر بازیگران سر کار هستند!

خدا را شکر بازیگران سر کار هستند! شیماه خاسب که این روزها با همراهی امیر سپهر تقی‌لو نمایش «روزمرگی» را اجرا می‌کند، با اشاره به اینکه گروه‌های نمایشی برای یافتن بازیگران مورد نظر خود دچار مشکل هستند، گفت: برای همین نمایش با خیلی از بازیگران تماس گرفتیم و خدا را شکر همه مشغول کار بودند. […]

10 آوریل 2024