۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024
آرشیو : آموزش

اعلام برنامه جدید امتحانات نهایی از سوی وزارت آموزش و پرورش

اعلام برنامه جدید امتحانات نهایی از سوی وزارت آموزش و پرورش برنامه جدید امتحانات نهایی پایه‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم اعلام‌ شد. به گزارش مشهدنیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه جدید امتحانات نهایی پایه‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم را اعلام کرد. وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد […]

21 مه 2024

دستگیری متهمان سایبری کنکور
رییس پلیس فراجا خبر داد
مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون تمدید شد
از سوی دانشگاه تربیت مدرس؛