۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024

وزیر ارشاد: کیهان هر روز تیتر امیدآفرین می زند!

وزیر ارشاد: کیهان هر روز تیتر امیدآفرین می زند! اسماعیلی با تقدیر از فعالیت‌های حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، اظهار کرد: روزی نیست که کیهان یک تیتر و خبرش را به امیدآفرینی اختصاص ندهد. ما مخالف نقد نیستیم، ما را هم نقد کنید اما امید مردم نباید دچار خدشه شود و تحت تأثیر قرار گیرد. […]

19 مه 2024

پشت پرده حذف حشاشین از پلتفرم ها
در کافه نقد مطرح شد؛