خیام نیشابوری:
چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را حالی خوش کن تو این دل شیدا را می نوش بماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را گر می نخوری طعنه مزن مستان را بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو غره بدان مشو که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
Wednesday, 21 February , 2024
امروز : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
برچسب : شورای سنجش و پذیرش

دانشگاه آزاد مکلف به پیروی از تصمیمات شورای سنجش و پذیرش شد

دانشگاه آزاد مکلف به پیروی از تصمیمات شورای سنجش و پذیرش شد وزیر علوم با تاکید بر این‌که بر اساس قانون باید تمامی فرآیندهای پذیرش در دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات شورای سنجش و پذیرش صورت بگیرد، اظهار کرد: ضعف مدیریت برنامه دانشگاه آزاد در خصوص رشته‌های علوم پزشکی که در سال گذشته اتفاق افتاد، باعث […]

11 آگوست 2019