خیام نیشابوری:
چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را حالی خوش کن تو این دل شیدا را می نوش بماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را گر می نخوری طعنه مزن مستان را بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو غره بدان مشو که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را
Wednesday, 21 February , 2024
امروز : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
برچسب : همایش حقوق شهروندی
دبیر مجموعه انجمن‌های علمی دانشگاه تاکید کرد

انتقاد از برخورد کمیته انضباطی دانشگاه علامه با پرونده یک دانشجو+ پاسخ مسئولان

سال گذشته یکی از دانشجویان معترض در همایش حقوق شهروندی با اتهام کشف حجاب عمدی به کمیته انضباطی احراز شد که در این زمینه باید عنوان کرد که به هیچ عنوان دانشجویی قصد کشف حجاب عمدی را نداشته است بلکه در درگیری با نیروهای حراست به صورت غیر عمدی کمی از شال یکی از دانشجواین به کنار رفته و این نمی تواند دلیل بر اتهام کشف حجاب عمدی فردی باشد.

05 نوامبر 2019