Monday, 4 March , 2024
افزونه جلالی را نصب کنید.
برچسب : کوروش کمالی سروستانی

راز ماندگاری سعدی چیست؟

راز ماندگاری سعدی چیست؟ کوروش کمالی سروستانی دلیل ماندگاری سعدی را نوع نگاه ویژه او به خداوند، انسان، فضیلت و مبارزه او با رذیلت می‌داند. فرح نیازکار هم تلفیق دو زبان عبارت و اشارت به علاوه نبوغ شاعرانگی و نیز نبوغ اندیشگانی سعدی را دلیل مانایی این شاعر می‌داند. به گزارش مشهدنیوز، بر اساس خبر رسیده، در […]

12 آگوست 2019