۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 21 June , 2024
شناسه خبر : 26422
  پرینتخانه » آموزش تاریخ انتشار : 11 آوریل 2024 - 14:16 |
از سوی دانشگاه تربیت مدرس؛

مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون تمدید شد

از سوی دانشگاه تربیت مدرس؛ مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون تمدید شد/اعلام شرایط ثبت نام مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه تمدید شد. به گزارش مشهدنیوز، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ به منظور […]

مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون تمدید شد

از سوی دانشگاه تربیت مدرس؛

مهلت پذیرش دکتری بدون آزمون تمدید شد/اعلام شرایط ثبت نام

مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش مشهدنیوز، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد؛ به منظور فراهم نمودن زمینه جذب استعدادهای درخشان و مستعد از بین دانش آموختگان یا دانشجویان نیم سال آخر کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر کشور به استناد آیین نامه ها و بخشنامه های ‘پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری’ و ‘شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب دانشگاه’، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دوره های دکتری تخصصی به شرح زیر اقدام می کند.

*شرایط پذیرش

۱-  دوره تحصیلی کارشناسی ارشد: روزانه، نوبت دوم و پردیس

۲-  شیوه تحصیل: صرفا آموزشی- پژوهشی

۳-  تناسب رشته: دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دکتری به تشخیص و تایید دانشگاه

۴-  تاریخ دانش آموختگی: صرفا دانش آموختگان اول مهر ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ ( دانشجویان ترم آخر)

*شرایط پذیرش برای بررسی درخواست پذیرش

۱ -دوره تحصیلی کارشناسی ارشد: روزانه، نوبت دوم و پردیس

۲ -شیوه تحصیل: صرفا آموزشی- پژوهشی

۳ -داشتن حداقل معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه) به شرح زیر:

حداقل معدل کارشناسی ارشد برای دانشگاه های نوع ۱ نمره ۱۶

حداقل معدل کارشناسی ارشد برای دانشگاه های نوع ۲ معدل ۱۷ و سایر دانشگاهها نمره ۱۸

حداقل معدل کارشناسی برای دانشگاه های نوع۱ نمره ۱۵

حداقل معدل کارشناسی برای دانشگاه های نوع ۲ معدل ۱۶و سایر دانشگاهها نیز نمره ۱۸

در صورت دارا بودن بیش از یک مدرک کارشناسی، معدل مدرکی قابل قبول است که پیش از مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده باشد.

دانشگاه‌های نوع یک شامل: دانشگاه های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر تهران

دانشگاههای علوم پزشکی نوع یک شامل: اصفهان، ارومیه، ایران ، بقیه الله(عج)، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، کاشان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مشهد، یزد (شهید صدوقی).

دانشگاه های دولتی مراکز استان (به غیر از دانشگاه های نوع۱ ) و دانشگاههای مازندارن (واقع در شهرستان بابلسر)، صنعتی سهند تبریز، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعت نفت آبادان (برای گروه مهندسی نفت) و امام صادق (ع)

مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری سال ۱۴۰۳ این دانشگاه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه جاری تمدید شد.

اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه و اسامی راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور اواخر اردیبهشت یا اوایل خردادماه سال ،۱۴۰۳ از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی edu/ir.ac.modares.www اعالم خواهد شد.

صرفا احراز شرایط پذیرش مندرج در بند الف اطلاعیه منجر به راهیابی به جلسه آزمون شفاهی نخواهد شد. اسامی راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی، با بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه گلستان دانشگاه توسط گروه آموزشی مربوط، تعیین و اعالم می شود.

پذیرش بدون آزمون، امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیانی با شرایط برجسته اعطا می شود. از این رو، متقاضیان امکان اعتراض نسبت به معیارها و نحوه ارزیابی دانشگاه برای معرفی راه یافتگان به مرحله جلسه آزمون شفاهی را ندارند.

ثبت نام از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه تربیت مدرس گلستان صورت می گیرد و داوطلبان الزم است شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه مذکور دریافت و نزد خود نگه دارند.

لازم است داوطلبان تصویر مدارک مورد نیاز به را با فرمت و اعلام شده تهیه و در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تربیت مدرس (گلستان) بارگذاری کنند و تحویل مدارک از طریق پست یا مراجعه حضوری امکان پذیر نیست.

دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد؛ در صورت راهیابی داوطلبان به جلسه آزمون شفاهی، ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه گلستان دانشگاه را در روز برگزاری جلسه مصاحبه ارائه کنند.

پذیرش استعدادهای درخشان در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه نمایند.

کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب یا مرتبط با رشته مورد تقاضا باشند.

مقالات علمی-پژوهشی بایستی توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشد و مقالات علمی-ترویجی چاپ شده داوطلبان نیز ضروری است مرتبط با پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آنان باشند.

مقالاتی که در مجالت فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم، بهداشت و دانشگاه (ممنوعه) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

کسب حدنصاب علمی الزم برای پذیرش (که توسط دانشگاه تعیین می شود) و دارا بودن حداقل ۲۰ امتیاز از ۳۰ امتیاز جدول مصاحبه علمی از شرایط اصلی پذیرش در این دانشگاه است و در صورت عدم کسب حدنصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلب نمی باشد.

ثبت نام قطعی کلیه پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط، تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور، تشکیل دوره در رشته مربوط از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه تا قبل از زمان برگزاری آزمون جامع می باشد و در صورتی که داوطلبی موفق به ارائه مدرک مذکور نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می شود.

پذیرفته شدگان این دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دکتری اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

انتهای پیام/

به اشتراک بگذارید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.