۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Tuesday, 16 April , 2024

اعلان انزجار احزاب و گروه های سیاسی از رژیم کودک کش و جعلی اسرائیل غاصب

مجتبی آرین منش رئیس جبهه پیشرفت،رفاه و عدالت و دبیرحزب اسلامی : هیچ انسان آزاده جنایت های رژیم جعلی اسرائیل بویژه در حمله به بیمارستان معمدانی را بر نمی تابد .

21 اکتبر 2023

بارش باران تابستانه در مشهد
بارش باران تابستانه در مشهد