۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 14 June , 2024
آرشیو : یادداشت
صندوق رأی فرصتی برای مسائل حل نشده

سیاست خارجی ایران و لزوم تغییر در دکترین فعلی

صندوق رأی فرصتی برای مسائل حل نشده سیاست خارجی ایران و لزوم تغییر در دکترین فعلی مسائل حل نشده ای در سیاست خارجی کشورمان در طول دو دهه، روند توسعه را با کندی و برخورد با موانعی رو به رو کرده که پیامد مهم تحریم ها و اثر آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم […]

03 ژوئن 2024

ایران در دو راهی
یادداشتی از سیدحسین موسویان در «میدل ایست آی»:
حسین صمصامی: دولت بازار آزاد ارز را جمع کند
حسین صمصامی چهره برجسته اقتصادی و سیاسی کشور
تغییرات امیدوارکننده با شیب ملایم
پرونده ۱۰ ماهه کیومرث هاشمی