۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024
آرشیو : یادداشت

آمریکا در مسیر دیکتاتوری؟

آمریکا در مسیر دیکتاتوری؟ ساختار سیاسی آمریکا آنقدرها هم که گفته می‌شود ضداستبداد نیست به گزارش مشهدنیوز، یاسمن طاهریان در بخش یادداشت هم میهن نوشت: اگر پارامترهای ناشناخته را کنار بگذاریم باید بپرسیم که ترامپ و بایدن واقعاً چه قصدی دارند و تا چه حد آماده هستند؟ فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور شود، چه محدودیت‌هایی […]

22 مه 2024

ایران در دو راهی
یادداشتی از سیدحسین موسویان در «میدل ایست آی»:
حسین صمصامی: دولت بازار آزاد ارز را جمع کند
حسین صمصامی چهره برجسته اقتصادی و سیاسی کشور
تغییرات امیدوارکننده با شیب ملایم
پرونده ۱۰ ماهه کیومرث هاشمی