۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024
آرشیو : خانواده

آیا کودکانمان اموال ما هستند؟!

آیا کودکانمان اموال ما هستند؟! واژه «کودک کار» تا همین چندسال قبل تصاویر کودکانی که سر چهارراه‌ها فال و گل می‌فروشند و… را به خاطر می‌آورد،‌ اما به مدد گسترش استفاده از فضای مجازی این واژه تعریف دیگری هم پیدا کرده است و با اضافه شدن واژه «مجازی» به این ترکیب، با شکل دیگری از […]

19 مه 2024

قتل هایی زیر سقف خانه
واکاوی حقوقی و اجتماعی 2 زن‌کشی اخیر که با اعلام علت آشپزی زنان منتشر شد
لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ هجری شمسی
براساس اعلام مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛