۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024
«در جستجویِ نسلِ نو»

فراخوان نمایشگاه در جستجوی نسل نو منتشر شد

«در جستجویِ نسلِ نو» فراخوان نمایشگاه در جستجوی نسل نو منتشر شد به گزارش مشهدنیوز، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در فراخوان این نمایشگاه نوشت: امروز  «نسلِ نو» اصطلاحی است رواج یافته، معنا یافته، قابل فهم،… در جهان! نسلِ نو از نوگویی، نوجویی، «خلاف آمدِ عادت» نفس کشیدن، کار کردن و «شوریده» بودن می‌گوید. نسلِ نو روایت‌گرِ […]

15 آوریل 2024

برگزاری اختتامیه سومین کنگره بین المللی «امام رضا و علوم روز»
رییس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) خبرداد؛