۞ سخن روز
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست‌هزارنفری بیم دارم! ناپلئون بناپارت
Friday, 24 May , 2024
برای بررسی حمله به کنسولگری ایران در دمشق

شورای امنیت تشکیل جلسه می دهد

برای بررسی حمله به کنسولگری ایران در دمشق شورای امنیت تشکیل جلسه می دهد معاون نماینده دائم روسیه در شورای امنیت گفت که شورای امنیت، امروز (سه‌شنبه) برای بررسی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق جلسه تشکیل می‌دهد. به گزارش مشهدنیوز، دمیتری پولیانسکی” معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل […]

02 آوریل 2024

۱۰۰ روز طوفانی در خاورمیانه
/آنچه از هفت اکتبر گذشت/
کارگران توانمند یا دغدغه‌مند؟
/به مناسب روز جهانی کار و کارگر/